cübbeli iftar sohbeti

cübbeli iftar sohbeti

Etiketler cübbeli iftar sohbeti,Hocam Allah razı olsun rabbim hizmetlerinizi daim eylesin çok istifade ediyoruz
islami sohbet cübbeli iftar sohbeti
Kategori dini-bilgiler
Bu İslami Sohbet Sayfasi 115 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Sohbet

cübbeli iftar sohbeti Hakkında Detaylar

cübbeli iftar sohbeti cübbeli ahmet hoca sohbetleri cübbeli hoca son sohbeti Kalbin arınması, samimi tövbe ve pişmanlık gözyaşlarıyla olur.Rabbim cümle ümmeti Muhammedi n günahlarını bağışlasın tövbelerini dergâhı izzetinde kabul eylesin amin

 

İftar Sohbetleri 2021 - 3. Bölüm

00:02:00 Duâ / Kıymetli kardeşlerimiz / Bir mübârek iftar saatine daha / Cuma gecesine yaklaşıyoruz / Cuma zâten çok önemlidir

00:03:00 Fazîletine fazîlet katılıyor / Perşembe ikindiden sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gönderirse / Dinlemeyen kaçırır / İbnü Beşküvâl / Kitâbu’l-Kurbe

00:04:00 Kulağına şu an bizden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor / Ben de o ümmetimin / Oruç ağzımıza / Selâm ne demek? / Bütün gökten yerden gelecek âfattan / Senedli isnâdlı

00:05:00 Ebû Dâvûd’dan okuyayım / Selam okursa / Kabrimin yanında şartı koşmuyor / Yedinci kattan / Kömür mâdenlerinde çalışan / Ben buradan göndereyim

00:06:00 Gönder / Kaçırmayalım bunu / Sizle berâberiz / İkindinin müstehab vakti / İkindiyi kılar kılmaz / Allâh’ın rahmeti, bereketi

00:07:00 Bu duâyı sana o yaparsa / Sen ne diyorsun / Çok büyük bir iş var / Herkes canlı yayın yapar ama / Direk arz edilecek / Allah yolunda öldürülenlere / Bütün şehitlerin peygamberi / Hiç ona ölü denir mi / Selefî-vehhâbî

00:08:00 Sizden fayda / Bütün faydalar ondadır / SELÂM

00:09:00 SELÂM

00:10:00 Bizleri tanıyor, biliyor / Her sabah akşam amelleriniz / Ne yapıyorsanız / Amellerinizi hayırlı bulursam / Hayırlı amellere

00:11:00 Amellerinizi kötü bulursam / Lânet okumam / Hayâtım da sizi için hayırdır / Ey benim ümmetlerim! / Cuma günü / Parlak gecede ve nurlu günde

00:12:00 Çoğun en azı üç yüzdür / Dün okumaya başladığım / Ramazân-ı şerîfin / Biraz beyân etmek istedim / Onunla ilgili

00:13:00 Sizde istifâde edersiniz / Teşvikle iş yapan adamız / Bu kadr iyilikleri var / Yaratandır / Velînimet / İnsana da deniyor / İnsan, nîmetin sâhibi olamaz / Babam çok meşgul adam

00:14:00 Burhan eniştem / Deniz Subayı / O benim velîm oldu / Allâh-u Te’âlâ îmân edenlerin velîsidir / Mütevellî Heyeti / Vâlî

00:15:00 Mütevellî kimdir / Şüpesiz benim velîm / Hûd Aleyhisselâm’ın sözü olarak hatırlıyorum / O Allah ki kitâb indirdi / Yüz yirmi dört kitap / Kitapları indiren Allâh

00:16:00 Sâlihlerin işlerini / Maddî mânevî / Ben sâlih miyim / Peygamberler / Onun için kâfirlere / Beni öldürmeye kast edin / Onların işlerini üstlenir / Naklen okuyoruz / Sâlihlerden olduğunu iddiâ edemiyorsun

00:17:00 Umûmî velâyet / Birinci basamak / Takvânın üçüncü basamağı / Bütün âyetleri okumuyor muyuz? / Îmân edenler diyor

00:18:00 Mukarreb demiyor / Mücerred îmân edenler / Sizde inkâr etmezsiniz / Birine inanır / Mücerred, sırf / Ben onların velisi / Birinci basamak

00:19:00 Allah onun velîsiyim diyor / Îmanlı ise / Sonra o îmânın / Allah onları çıkartır / İslâm’ın nûruna / Ama îmansız adam / Zifiri karanlık / Beni kim yarattı / Faturayı kime ödeyeceğim

00:20:00 Düştü karanlıkların içine / Vesîle arayın / Kur’ân’ı peygamberden aldık / Peygamberi aradan çıkaranın / Kimine inanırız / Şeksiz şüphesiz

00:21:00 Deistin îmânı olabilir mi? / Allâh’a inanmamakla / Altı esâsın hepsi / Biz o kâfirlere alçaltıcı / Böyle bir soru sorulabilir mi / Birini bile inkâr hepsini inkâr

00:22:00 Bir adamın âmentü esaslarına / Hepsine îmân ettim dedikten sonra / Bu noktada Allâh’ın umûmî velâyetine / Çünkü Allah / Sâhibidir / Kimin Mevlâ’sı yok

00:23:00 Ben onların Mevlâ’sıyım diyor / Kim ihrâc edebilir / Adama lânet edemezsin / Alçak muamelelere / Allâh-u Te’âlâ ona bukağı takmayacak / Burnuna halkalar takmayacak / Cehennemde onları yüz üstü süründürmeyecek

00:24:00 Yedi bin sene / O Müslümana Allâh-u Te’âlâ / Îman ne demek / Bak şimdi, görüyor musun? / Kitaplar girer / Ama amel söylemiyor bak

00:25:00 Âmenerrasûlü / Âhiret günü var / Her şeyi kaderle yarattık diyor / Fıkıhla ilgili / Namazın beş vakit olduğu / Zekatın kırkta bir olduğu / Nasıl amel edeceğin

00:26:00 Kitap gönderdim diyor / İşte onlar sıddıkların ta kendileridir / Şartlara / Kuru kuruya îmanla / Diğer ümmetlere şâhitlik / Kâfirler

00:27:00 Allâh’a ve rasûlüne îmân edenler / Daha birçok âyet-i kerîmede / Fâtır Sûresinde olacak / Îman edenlerden / Onlardan orta giden / İyi ameli kötü amelle karıştırmışlar

00:28:00 Bütün hayırlarda / Müttakî kullar / Üç sınıf olarak beyân ediyor / Kur’ân’a vâris kıldık / Kur’ân’a inanan / Seçtiğimiz kullar

00:29:00 Îmanda seçilmiş / Müslüman günahı kadar / Her günahkar / Ama kâfirlerden dilediğime / Takvâ sâhiplerine rahmetimi tahsis edeceğim / Kalbinde zerre kadar / Cehennemden çıkarın

00:30:00 Hardal tânesi kadar / Bunlar sahîh / Ne kadar günahkar olsak da / Îman şartları içerisinde / Kâfir ebedî cehennemden çıkamayacak / Nefsine zulmeden / Orta gidiyor / Hayırlarda sâbik

00:31:00 En ziyâde yaklaştırılmış kullar / Hepsi de cennete girecek / Adn cennetleri onlara âittir / Üçünü de ayırmıyor / Tesniye demek / Üçü de giriyor

00:32:00 Kul ile Rabbi arasında / Biz işimize bakacağız / Boyunların cehennemden âzâd olduğu / Bu gece af olmayan / Ramazan’da af olmayan / Hutbe için çıktığı

00:33:00 Size bir şey söyleyeceğim / Üçüncü basamağa adımını attı / Duânı işitmedik / Ben tam minbere adımımı attım / Cebrâîl Aleyhisselâm / Dıhyetü’l-Kelbî

00:34:00 Cibrîl Hadîsi / Onu geri çevirin / Bulamasınlar da / Ddiler ki: Bulamadık / O Cibrîl idi / Birincisinde ne duâ etti? / Anne babasının ikisine / Öksüz olur, o başka

00:35:00 Onlara yetişmiş ama / Hayır duâ alamamış / Bu adamın Allâh’ın rahmetinden uzak olsun / Anne babaya karşı gelmek / Ne kadar tehlikeli bir mesele / Yerleri gökleri sevap doldursa

00:36:00 Cibrîl Aleyhisselâm beddua etti / Senin adın kimin yanında okunursa / İsmini duydu / O da Allâh’ın rahmetinden uzak olsun

00:37:00 Günahlarını affettiremeyen / Terâvîh namazları / Bu kadar müjdeler artmış / Böyle bir zamanda af olmuyor / Alnını secdeye değdirmiyor / Bu duâ reddolur mu / Ne zaman af olacağız

00:38:00 İstifâde edelim / Herkes ölüyor gidiyor / Kazık çakmayacağımız kesinleşti / Ne zaman olacağı da belli değil / Bir günde yedi yüzden fazla / Makine gibi çalışıyordur

00:39:00 Hem estağfirullâh söyle / Yüz kere sübhânellâhi vebi hamdihi / Ağaçların yapraklarından fazla olsa / Rabbimizi tesbîh etmek

00:40:00 Mevlâ zikri, zikrolunmayı çok seviyor / Merhametle anarım / Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım / Dudaklar oynuyor / Ben onunla berâberim buyuruyor / Kimine lâneti ile / Zikredene de

00:41:00 Feyiz yağdırıyor / Zikretmezsen / Bunalıma girersin / Son beş dakîka / Birkaç iftar duâsı / Kadr Gecesi

00:42:00 İlk gece geçti / Dokuzuncu gece hakkında rivâyet var / Bu gece Kadr Gecesinden efdal / Kadr Gecesinde / Müslümanlara kin tutanlar / İstisnalar var

00:43:00 Allâh-u Te’âlâ Cuma gecesi bütün Ehl-i İslâm’ı / Berâ b. Âzib Radıyallâhu ‘Anh

00:44:00 Ramazân-ı şerîfte bulunan bir Cuma gecesi / Bu cumanın / On bir aydaki cumalara üstünlüğü / Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü / Ramazanla ilgili

00:45:00 On bir ayın sultânı / İşte Ramazan ayında / Ramazân-ı şerîf ayı / Ramazan’daki Cuma / Ramazan ayı

00:46:00 Bâzen ilk gece Cuma ile girerse / Bu riske atılacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Özbekistan / Kusem b. Abbâs

00:47:00 Ramazan ayının her gecesine / Çorba sıcak mı / İftar saatinde / İftar olup geçerse / Bu zarardan dolayı

00:48:00 Beş on dakîka / İstanbul’a göre konuşuyorum / Ağzınla zikredebilirsin / İftar saatinde / Yarın gece de olacak / Cehennemden beraetini alan / Bir milyon kişi / Bu iftardan evvel ölse

00:49:00 Her kula cennet lazım / Hepsine cehennem vacip olmuş / Cehheneme girmesi kesinleşmiş / Burada başlıyor / Ama bu iftar saatinde / Bir milyon kişi

00:50:00 İki milyarda / Ehli Sünnet dışına çıkarsan / Îmânı düzgün olan / Ama bir milyonda / Onlar da mükellef değil / Müslüman âleminin / Ama müjdeye bak / Cuma gecesi ne zaman? / Burada da söylemiş

00:51:00 Cuma gecesi bu gece / Sekize on kala iftarsa / Dokuza on kala / Böyle gidiyor / İmsak / Sekiz saat falan / Her saat başı / Cuma gecesi

00:52:00 On on bir saat / Daha imsak / Sabah namazı da çok geri geldi / İki saatten fazla fark var / Bu gece nereden baksan sekiz milyon / Cehennem paklar

00:53:00 Cuma gecesi hürmetine / Bu eder sekiz milyon / Geceden gün / Sırf cumaların / Buraya başını sok / Cuma haftanın kalbi / Ramazan senenin kalbi / Bir haftayı tertemiz eder / Ramazan / Bütün sene

00:54:00 Ramazan senin kalbi / Mutlaka ama mutlaka / Bu geceyi çok iyi değerlendirmemiz / Yetmiş kere istiğfâr

00:55:00 İSTİĞFÂR / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem iftar ederken

00:56:00 Bu duâ / Kitaptan da bulursunuz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem iftar saatinde / Duânın mânâsı / En mühim duâlardan biri / Enes Radıyallâhu ‘Anh

00:57:00 Annesinin kendisini doğurduğu gibi / Bunu çocuklarınıza öğretin / Allah bununla duâ edenin / Dünyâ işlerini yoluna koyar. islami sohbet ve Dini sohbet odalarına katılmak için, ücretsiz ve kolay bir şekilde giriş yapabileceğiz Dini Chat  sitemize islami chat yapmaya bekleriz.

Sıradaki İslami sohbetler

 • Gülüm sohbet Gülüm sohbet Gülüm yapma bana zülüm demiş Gülüm sohbet kullanicisi Gülüm net sohbet odaları Günümüzde insanların en çok tercih ettiği iletişim türleri arasında olan sohbet siteleri, gelişen teknoloji ile birlikte artık web ve mobil sohbet seçenklerini sunmaktadır. giren girmeeyne soylemekte güller içinde sohbet etmenin keyfi bambaşka güLü seven dikenine katlanirmi acaba
 • Yazılı islami Dini Sohbetler Yazılı islami Dini Sohbetler Yazılı islami Dini Sohbetler yazisiz sesli ve görüntulu islami sohbet dini chat odalari arasinda fark nedir,Dini Chat Siteleri son zamanlarin en yoğün islami sohbet kullanicisi yoğünlüğüna sohbetislam.com üzerinden karşilik verıyor tecrubeli admın kadromuzla ayri ayri islami kanallar ile her müslüman kullaniciya ayri hızmet vermektedir
 • Muslima evlilik sitesi Muslima evlilik sitesi müslim evlilik, müslüman, Müslüman Bay Arıyorum, müslüman bayanlarla tanış, müslüman evlilikMuslima evlilik sitesi Müslüman Evliliği isteyenler Muslima sohbet islam Müslüman erkek ve kadınların evlilik için en doğru adresdir,islami evlilikler için ayrıcalıklı bir site olarak gece gunduz kesintisiz sohbet imaniz tanıyoruz
 • Bursa islami çet sohbet Bursa islami çet sohbet Bursa islami çet sohbet Bursa İslami Sohbet Odaları, Bursa Arkadaşlık sitesi arayanlar için en doğrü adres ve en eski dini sohbet sitesi sohbetislam.com özenle hazirladiği, Bursa lı sohbet kullanıcılarına İslami sohbet edebilecekleri en güvenilir dini sohbet ortamı sunmaktadır
 • Görüntülü Sohbet Odaları Görüntülü Sohbet Odaları Bi gorundu Bi gorunmedi die eskıden evdekı antenleri ayarlardık artık elımızde cep telefonlari Görüntülü Sohbet Odaları aramaya başladık Omegle tv rastgele random chat omegla sohbet die google aramalari fir donuyor ne ayaksınız beyler bayanlar merdivenden kayanlar bu pastadan bızım payımız nerde işte geldık burdayız biz bu işte üstayız oan gore seocular start verildi
 • Dini Ve İslam Sohbet Dini Ve İslam Sohbet sizde biri En Seviyeli Dini Ve İslam Sohbet Odaları neresimi dedi Ovunmek Gıbı olmasin ama sohbetislam.com Sohbet Sitesiyle En İyi dini Chat Deniyimini Yaşamanız İçin Mobil islami sohbet Destekli Size En uygun dini sohbet odaları.olduğünu soyleyebılırım deneyın farkı gorun
 • Gençlere dini sohbet konuları Gençlere dini sohbet konuları Gençlere dini sohbet konuları Gençlere yönelik dini sohbetler, onların dini bilgilerinin artırılması, manevi hayatlarının güçlendirilmesi ve İslamı daha iyi anlamaları amacıyla düzenlenir. Bu sohbetlerde gençlerin ilgisini çekecek, onları düşündürecek ve dini yaşantılarına olumlu katkı sağlayacak konular ele alınır
 • Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek islami Sohbet nedir, nasıl olmalıdır Evde Dini Sohbetler Yapmanın Fazileti Nedir ,Sohbetin önemi Dini sohbete nasıl başlanır,Dini Sohbet Eden Kişi İki Şeye Dikkat Etmeli
 • Dini Konularda Şaka Dini Konularda Şaka Dini konularda şaka yapmak yanlış mıdır,islami konularda espri yapmak dinden çıkarır mı ,Dini bir şeye gülmek ,Din İle Alakalı Espriye Gülmek
 • Sohbet Duasi Sohbet Duasi selamün aLeyKüm din kardeşlerim Dini Sohbet e Başlarken Ve islami sohbet Biterken Okuncak Dualari siz dini chat mudavinleri içinm islamisohbet sitemizde bir araya getirdik ümarim beğenirsiniz,dini sohbet, islami sohbet, dinisohbetler, dini chat, dini sohbet odalariSohbet Duasi - dini sohbet, islami sohbet, dinisohbetler, dini chat, dini sohbet odalari