İslamda şakalaşma

İslamda şakalaşma

Etiketler İslamda şakalaşma, ve, eğlenme adabı,islami sohbet
islami sohbet İslamda şakalaşma
Kategori dini-bilgiler
Bu İslami Sohbet Sayfasi 113 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Sohbet

İslamda şakalaşma Hakkında Detaylar

Sevdgili Sohbet İslam Ve islami sohbet ziyaretçilerimiz Bu haftaki Cuma Gününe özel Dini Sohbet in konuğu Dini Chat Odamizda Müslümanlar ile İslam Kanalında şakalaşma ve Eğlenme adabı konulu sohbet yaptık.

 

islami sohbet sitelerinde şakalaşma ve eğlenme adabı

karşıdakini güldürmek amacıyla söylenen söz veya yapılan hareket olduğunu ifade ederek, "Karşıdakini gülünç veya zor duruma düşürmek veya kızdırmak amacıyla planlanarak gerçekleştirilen, genellikle fiziksel şakalara ise eşek şakası denir. Hemen belirtelim ki, dinimizin yasakladığı şakalar da bunlardır. Bu tür şakalarına örnek olarak yüksek bir yere kova ile su yerleştirip, altından geçen birinin üzerine düşürmek; tuzluğa şeker, şekerliğe tuz koymak; birinin tişörtünün içine buz atmak vs. sayılabilir..

İSTİHFAF VE İSTİHZA KÜFÜR ÇEŞİTLERİDİR

Öncelikle şunu belirtelim ki; istihfaf (dini değer ve kuralları hafife alma) ve istihza (dini değer ve kurallarla alay etme) küfür çeşitleridir. Bu iki konuda insanların çoğu şaka yapayım, eğleneyim derken malesef imanını kaybeder. Bu konuyu yüce Mevla Kuran’ı Kerimde şöyle beyan eder: “Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile O'nun ayetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?  (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir gurubu bağışlasak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.” (Tevbe; 65,66.) Bu ayetlerde, Kuran ayetlerini şakaya alıp eğlence konusu yapanların münafıklar olduğu ve bu durumun insanın imanına mal olduğu ve de bir müslümanın Kuran ayetleri konusunda bırakın şakalaşmasını, çok ciddi olması gerektiği tartışmasızdır. Aynı şekilde ibadetlerin, haramların, ibadethanelerin, kabenin, ezanın, iman esaslarının, emir ve yasakların da şaka ve eğlence konusu yapılmasından uzak durulmalıdır

Dini Sohbet kanallarinda Şaka yaparken dikkat edilecek hususlar

YALAN SÖYLEMEMEK

Bu konuda Ashâb-ı kiram Hz. Peygambere: “Ya Rasulallah! Bizlerin şaka yapmasını yasaklıyorsunuz, fakat kendiniz şaka yapıyorsunuz! demişler, Allah Rasul’u: “Evet! Ancak ben, doğru olandan başkasını söylemem.” cevabını vermiştir. (Tirmizî, Birr, 57)

Bir başka hadîs-i şerîfte ise bu husûsla alâkalı olarak şu uyarıda bulunmuştur: “Yazıklar olsun insanları güldürmek için yalan söyleyen kimseye, yazıklar olsun, yazıklar olsun!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80). 

Bir diğer hadis de şöyledir:

Tartışmaya girmeyen, haklı olsa da kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan müslüman cennete girer.” (Tirmizî, Birr, 158)

KORKUTMAMAK 

Şakadan korkutmanın yanlış olduğu konusunda Hz. Peygamber:

Şaka olarak da olsa müslümanları korkutmanın veya onların herhangi bir eşyasını alıp saklamanın doğru olmadığını” belirtmiştir. (Vâkıdî, II, 448; Hâkim, III, 476)

Silahla da şaka olmayacağı konusunda Hz. Peygamber şöyle uyarmıştır:

Sakın sizden biriniz (din) kardeşine silah ile işaret etmesin. Çünkü işaret eden kimse bilmez ki belki şeytan o silahı elinden kaydırır, işaret edilen adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır.” (Buhâri, Fiten,7) “Bir demirle (bıçakla veya zarar verici bir aletle) arkadaşına işaret edip korkutana, melekler lanet eder.” (Müslim, Birr,126)

ALAY/RENCİDE ETMEMEK

Hadis- i şerifte şöyle buyrulur; “Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme.” (Tirmizî, Birr, 57)

HAKARET ETMEMEK

Rasûlullah (s.a.v.) konuşma esnâsında kaba ve çirkin kelimelerin kullanılmasını istemez, aynı mânâyı ifâde eden farklı kelimeler varsa, edep ve nezâkete en uygun olanının tercih edilmesini şöyle tavsiye etmiştir.

Mü’min dil uzatıcı değildir, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.” (Tirmizî, Kadir, 1978)

MÜSTEHCEN İFADELER KULLANMAMAK

Allah Rasûlü (s.a.v.) hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurur:

Müstehcen konuşmak, münâfıklıktan bir bölümdür.” (Tirmizî, Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, 80)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAPTIĞI BİR ŞAKA

Bir defâsında ihtiyar kadının birisi Peygamber Efendimize gelerek: Yâ Resûlullah! Cennete girmem için Allah’a dua et! der. Efendimiz (s.a.v.) ise:

“Cennete yaşlı kadınlar giremez!” diye cevap verir.

Verilen cevabın esprisini anlayamayan kadıncağız üzülür ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Âlemlere Rahmet Efendimiz durumu ona şöyle açıklar:

Yaşlı kadınlar cennete o hâlleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler.” (Tirmizî, Şemâil, s. 91-92.)

ŞAKANIN GEÇERSİZ SAYILIP ŞAKANIN GERÇEĞE DÖNDÜĞÜ ÜÇ DURUM!

Şakanın gerçek sayıldığı bu üç durumu Hz. Peygamber şöyle beyan etmiştir: “Üç şey. vardır ki, ciddisi de ciddî, şakası da ciddidir: Nikâh(evlenme), boşama ve kişinin ric'i talakla boşadığı hanımına geri dönmesi. (Camiussağir – 3451) Bu üç durumda da yapılan şaka gerçek olur. Yani şakadan yapılan evlilik, şakadan yapılan boşama ve şakadan boşamadan vaz geçme gerçeğe dönüşür.

İslam'da eğlenmenin durumu

"İslam’da eğlenmek vardır, hatta Peygamberimiz Medine-i Münevvere ‘de düğünlerde def çalınmasına müsaade etmiştir. Bundan dolayı kadınlar kendi aralarında, aynı şekilde erkekler de kendi aralarında eğlenebilirler. Mesela Efendimiz zaman zaman deve yarışları düzenliyor Hatta özel olarak yarış için hazırlanan atlar ve yük beygirleri arasında ayrı ayrı yarışlar düzenlemiş ve galip gelenleri ödüllendirmiştir. (Buhârî, Ṣalât, 41, Cihâd, 56, 57, 58); (Müslim, İmâre, 95)

Yüzmek ve güreş gibi spor faaliyetleri de yaptığı biliniyor. Peygamber Efendimiz’in Hazreti Aişe (r.a.) Annemizle koşu yarışı yapması ve onu deve yarışlarına götürmesi de kaynaklarda zikrediliyor. Bu da Müslüman’ın zaman zaman helal ve meşru şekilde eğlenebileceğini gösteriyor.  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yahudiler bilsin! Dinimizde genişlik vardır. Ben, müsamahalı hanif bir dinle gönderildim.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 24855) Fakat buradaki genişlik kavramına  gelişi güzel anlam verilerek suistimal yoluna da gidilemez. Demek ki bizler değişik vesilelerle eğlenebiliriz ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu helal ve meşru yoldan ayrılmamaktır. Çünkü haramlar, eğlence zamanı, düğün günü gibi zamanlarda helal olmaz. Haramlarda mutluluğu aramamalıyız. En önemli konu da eğlencelerimiz bizleri farzları yapmaktan alıkoymamalıdır. Öncelikli olarak kadın erkek mahremiyetine dikkat etmek gerekir. Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde beyan edilen göz zinasına vesile olacak şekilde eğlenmek ve bunu yaymak doğru değildir. Biz Müslümanlar; “Allah’ın emri, Peygamberimizin kavli” diye evliliğe adım atarız. Böyle başlayıp Allah’ın ve Peygamberinin hiç istemediği şekilde düğün yapmak tutarsızlıktır. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara şehvetli sözler söylemeleri ve elfazı küfür (imanı tehlikeye atan sözler) içeren ya da İslam ahlakına uymayan şarkıları söylemeleri, mahremiyete/tesettüre dikkat etmeden eğlenmeleri dinimizce haramdır. Şu hususa da dikkat edilmesi elzemdir. Düğün yapıyorum diye bütün mahalle, gece geç saatlere kadar rahatsız edilmemelidir. Anlayışlı ve hassas olunmalı; hastaları, kederli olanları, istirahate ihtiyacı olanları düşünüp ona göre davranılmalı. Helal bir yuva kurmak istiyorsak, düğünlerde içki gibi haram içeceklerden ve israf ve gösteriş gibi durumlardan da uzak durmalıyız"

İslama göre şakalaşma ve eğlenme 

"İslâm’da eğlence yasaklanmamış sadece belirli ölçüler getirilmiştir, fakat, eğlenceler helal ve meşru şekilde olmalıdır. İbadetlerden engelleyerek, farzları terk ederek ve başkalarına rahatsızlık vererek eğlenmek doğru değildir. Kişinin helal ve meşru şekilde eğlenmesi, gülmesi, muhabbet etmesi onun takvasına zarar vermez. Çünkü örneğimiz Resûlullah (s.a.v.) yeri geldiğinde ashabıyla gülüşmüş, ziyafette bulunmuş ve deve yarışlarına katılmıştır. Düğünlerde mahremiyet hususuna dikkat etmek gerekir. Düğünlerdeki israf ve gösteriş çılgınlığı Müslüman’a yakışmaz. Günah olduğu bilinen bir eğlenceye katılmak caiz değildir. Mahremiyet ölçülerine aykırı düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmamalıdır. İman ve nikâh konularını eğlence aracı yapmaktan ve  inanç konularını şakaya konu etmekten sakınmak ve dini konularla alay edenlerin meclisinde oturmamak gerekir. Dinimizce haram olan şekillerde eğlenmekten sakınmak gerekir. Günahlarda mutluluk aramaktan da kaçınmak gerekir. Haramlar sınırlıdır, helaller ise sınırsızdır. Helallerle yetinmek esastır. Rabbim biz bütün Müslümanlara şakalarımızda, eğlencelerimizde ve tüm yaşantımızda buyruklarına uygun davranmayı nasip eylesin!

Sıradaki İslami sohbetler

  • islam isminin anlamı islam isminin anlamı İslami sohbet Yusuf islam isminin anlamı nedir Yusuf islam ne demek Yusuf islam ismi Kuranda geçiyor mu
  • kandilinde oruç tutulur mu kandilinde oruç tutulur mu Son günlerde Kandillerin yaklaşmasi ile birLikte Google aramalarinda Mevlid kandilinde oruç tutulur mu diyanet, Mevlid Kandilinde tek gün oruç tutulur mu diye aramalarin çoğaldiğini gormekteyiz Buna istinaden Güzel bir yazi hazirladık
  • Ağlatan Dini sohbet Ağlatan Dini sohbet Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin inşallah Ağlatan Dini sohbet En Güzel Dini Vaazlar Dini Sohbetler Vaaz Kadınlarla ilgili Dini sohbetler yazılı Ölüm hikayeleri kısa Rahatlatan Dini sohbetler Allah korkusundan ağlayan dini hikayeler,Geylani KARAASLAN HOCAMIZDAN sizler için özel hazirladiğimiz sohbetin devamiinin gelmesini istıyrosaniz bızı takip etmeyi unutmayın sevgili islami sohbet severler
  • Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek islami Sohbet nedir, nasıl olmalıdır Evde Dini Sohbetler Yapmanın Fazileti Nedir ,Sohbetin önemi Dini sohbete nasıl başlanır,Dini Sohbet Eden Kişi İki Şeye Dikkat Etmeli
  • Sohbet dinlemenin sevabı Sohbet dinlemenin sevabı Sohbet dinlemenin sevabı,sohbet dinle dini sohbet konuları sohbetin önemi sohbet meclisinde bulunmanın fazileti sohbetin fazileti hakkında hadisler sohbetin önemi ile ilgili hadisler sohbet dinlemenin önemi dini sohbetin önemi ilim meclisinde bulunmanın önemi online dini sohbet dini sohbet sohbet videosu izlemek sevap mı internetten sohbet dinlemenin sevabı var mıdır fetva öğren
  • Cuma mesajları sözleri. Cuma mesajları sözleri. en güzel 15 Ekim Cuma mesajları sözleri.Birbirinden güzel Cuma mesajları anlamlı sözleri 2021! Kısa uzun Cuma mesajı.Birbirinden güzel anlamlı Cuma mesajları sözleri araştırılan konulardan birisi oldu. Cuma günleri mesaj gönderme geleneği devam ediyor. Müminler ,sevdiklerine veya arkadaşlarına sosyal medya üzerinden mesaj gönderiyor ve onların Cuma günlerini tebrik ediyor..
  • Canlı Saray Canlı Saray Canlı Saray kameralı islami sohbet odaları omegla görüntülü dini sohbet siteleri. Omegle ve dini chat özel islami chat odalarda dini sohbetin tadını çıkarın
  • görüntülü sohbetler görüntülü sohbetler görüntülü sohbet,Omegle Görüntülü Sohbet güvenilir tanışma siteleri Cep telefonunda görüntülü sohbet islami Müslüman kapalı arkadaş bul,sohbet odalarımıza ücretsiz bağlanarak, random görüntülü chat ve sesli sohbet eğlencesine katılabilirsiniz.
  • Sesli dini sohbet siteleri Sesli dini sohbet siteleri Sesli dini sohbet siteleri İslami Sohbet Ve dini Chat Kullanicilarının oldukça yaygın olarak kullandiği bir sistemdir. Bu tarz Dini sohbet odalarinda ücretsiz chat görüntülü sohbet ve görüşmeler yapılmaktadır.Merak eden ziyaretçielrimiz İçin Sevdiklerinizle, hasretini çektiklerinizle anında iletişim kurabilirsiniz.
  • İslami sohbet Kanal 7 İslami sohbet Kanal 7 İslami sohbet Kanal 7 Ücretsiz islami arkadaşlık sitesi şifresiz bedava muhabbet edebilir,üye olmadan kanal 7 chat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Kanal7 dini Sohbet ile Ücretsiz islami sohbet etmeye doyamayacaksınız