İslamda şakalaşma

İslamda şakalaşma

Etiketler İslamda şakalaşma, ve, eğlenme adabı,islami sohbet
islami sohbet İslamda şakalaşma
Kategori dini-bilgiler
Bu İslami Sohbet Sayfasi 336 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Sohbet

İslamda şakalaşma Hakkında Detaylar

Sevdgili Sohbet İslam Ve islami sohbet ziyaretçilerimiz Bu haftaki Cuma Gününe özel Dini Sohbet in konuğu Dini Chat Odamizda Müslümanlar ile İslam Kanalında şakalaşma ve Eğlenme adabı konulu sohbet yaptık.

 

islami sohbet sitelerinde şakalaşma ve eğlenme adabı

karşıdakini güldürmek amacıyla söylenen söz veya yapılan hareket olduğunu ifade ederek, "Karşıdakini gülünç veya zor duruma düşürmek veya kızdırmak amacıyla planlanarak gerçekleştirilen, genellikle fiziksel şakalara ise eşek şakası denir. Hemen belirtelim ki, dinimizin yasakladığı şakalar da bunlardır. Bu tür şakalarına örnek olarak yüksek bir yere kova ile su yerleştirip, altından geçen birinin üzerine düşürmek; tuzluğa şeker, şekerliğe tuz koymak; birinin tişörtünün içine buz atmak vs. sayılabilir..

İSTİHFAF VE İSTİHZA KÜFÜR ÇEŞİTLERİDİR

Öncelikle şunu belirtelim ki; istihfaf (dini değer ve kuralları hafife alma) ve istihza (dini değer ve kurallarla alay etme) küfür çeşitleridir. Bu iki konuda insanların çoğu şaka yapayım, eğleneyim derken malesef imanını kaybeder. Bu konuyu yüce Mevla Kuran’ı Kerimde şöyle beyan eder: “Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile O'nun ayetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?  (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir gurubu bağışlasak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.” (Tevbe; 65,66.) Bu ayetlerde, Kuran ayetlerini şakaya alıp eğlence konusu yapanların münafıklar olduğu ve bu durumun insanın imanına mal olduğu ve de bir müslümanın Kuran ayetleri konusunda bırakın şakalaşmasını, çok ciddi olması gerektiği tartışmasızdır. Aynı şekilde ibadetlerin, haramların, ibadethanelerin, kabenin, ezanın, iman esaslarının, emir ve yasakların da şaka ve eğlence konusu yapılmasından uzak durulmalıdır

Dini Sohbet kanallarinda Şaka yaparken dikkat edilecek hususlar

YALAN SÖYLEMEMEK

Bu konuda Ashâb-ı kiram Hz. Peygambere: “Ya Rasulallah! Bizlerin şaka yapmasını yasaklıyorsunuz, fakat kendiniz şaka yapıyorsunuz! demişler, Allah Rasul’u: “Evet! Ancak ben, doğru olandan başkasını söylemem.” cevabını vermiştir. (Tirmizî, Birr, 57)

Bir başka hadîs-i şerîfte ise bu husûsla alâkalı olarak şu uyarıda bulunmuştur: “Yazıklar olsun insanları güldürmek için yalan söyleyen kimseye, yazıklar olsun, yazıklar olsun!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80). 

Bir diğer hadis de şöyledir:

Tartışmaya girmeyen, haklı olsa da kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan müslüman cennete girer.” (Tirmizî, Birr, 158)

KORKUTMAMAK 

Şakadan korkutmanın yanlış olduğu konusunda Hz. Peygamber:

Şaka olarak da olsa müslümanları korkutmanın veya onların herhangi bir eşyasını alıp saklamanın doğru olmadığını” belirtmiştir. (Vâkıdî, II, 448; Hâkim, III, 476)

Silahla da şaka olmayacağı konusunda Hz. Peygamber şöyle uyarmıştır:

Sakın sizden biriniz (din) kardeşine silah ile işaret etmesin. Çünkü işaret eden kimse bilmez ki belki şeytan o silahı elinden kaydırır, işaret edilen adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır.” (Buhâri, Fiten,7) “Bir demirle (bıçakla veya zarar verici bir aletle) arkadaşına işaret edip korkutana, melekler lanet eder.” (Müslim, Birr,126)

ALAY/RENCİDE ETMEMEK

Hadis- i şerifte şöyle buyrulur; “Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme.” (Tirmizî, Birr, 57)

HAKARET ETMEMEK

Rasûlullah (s.a.v.) konuşma esnâsında kaba ve çirkin kelimelerin kullanılmasını istemez, aynı mânâyı ifâde eden farklı kelimeler varsa, edep ve nezâkete en uygun olanının tercih edilmesini şöyle tavsiye etmiştir.

Mü’min dil uzatıcı değildir, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.” (Tirmizî, Kadir, 1978)

MÜSTEHCEN İFADELER KULLANMAMAK

Allah Rasûlü (s.a.v.) hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurur:

Müstehcen konuşmak, münâfıklıktan bir bölümdür.” (Tirmizî, Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, 80)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAPTIĞI BİR ŞAKA

Bir defâsında ihtiyar kadının birisi Peygamber Efendimize gelerek: Yâ Resûlullah! Cennete girmem için Allah’a dua et! der. Efendimiz (s.a.v.) ise:

“Cennete yaşlı kadınlar giremez!” diye cevap verir.

Verilen cevabın esprisini anlayamayan kadıncağız üzülür ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Âlemlere Rahmet Efendimiz durumu ona şöyle açıklar:

Yaşlı kadınlar cennete o hâlleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler.” (Tirmizî, Şemâil, s. 91-92.)

ŞAKANIN GEÇERSİZ SAYILIP ŞAKANIN GERÇEĞE DÖNDÜĞÜ ÜÇ DURUM!

Şakanın gerçek sayıldığı bu üç durumu Hz. Peygamber şöyle beyan etmiştir: “Üç şey. vardır ki, ciddisi de ciddî, şakası da ciddidir: Nikâh(evlenme), boşama ve kişinin ric'i talakla boşadığı hanımına geri dönmesi. (Camiussağir – 3451) Bu üç durumda da yapılan şaka gerçek olur. Yani şakadan yapılan evlilik, şakadan yapılan boşama ve şakadan boşamadan vaz geçme gerçeğe dönüşür.

İslam'da eğlenmenin durumu

"İslam’da eğlenmek vardır, hatta Peygamberimiz Medine-i Münevvere ‘de düğünlerde def çalınmasına müsaade etmiştir. Bundan dolayı kadınlar kendi aralarında, aynı şekilde erkekler de kendi aralarında eğlenebilirler. Mesela Efendimiz zaman zaman deve yarışları düzenliyor Hatta özel olarak yarış için hazırlanan atlar ve yük beygirleri arasında ayrı ayrı yarışlar düzenlemiş ve galip gelenleri ödüllendirmiştir. (Buhârî, Ṣalât, 41, Cihâd, 56, 57, 58); (Müslim, İmâre, 95)

Yüzmek ve güreş gibi spor faaliyetleri de yaptığı biliniyor. Peygamber Efendimiz’in Hazreti Aişe (r.a.) Annemizle koşu yarışı yapması ve onu deve yarışlarına götürmesi de kaynaklarda zikrediliyor. Bu da Müslüman’ın zaman zaman helal ve meşru şekilde eğlenebileceğini gösteriyor.  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yahudiler bilsin! Dinimizde genişlik vardır. Ben, müsamahalı hanif bir dinle gönderildim.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 24855) Fakat buradaki genişlik kavramına  gelişi güzel anlam verilerek suistimal yoluna da gidilemez. Demek ki bizler değişik vesilelerle eğlenebiliriz ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu helal ve meşru yoldan ayrılmamaktır. Çünkü haramlar, eğlence zamanı, düğün günü gibi zamanlarda helal olmaz. Haramlarda mutluluğu aramamalıyız. En önemli konu da eğlencelerimiz bizleri farzları yapmaktan alıkoymamalıdır. Öncelikli olarak kadın erkek mahremiyetine dikkat etmek gerekir. Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde beyan edilen göz zinasına vesile olacak şekilde eğlenmek ve bunu yaymak doğru değildir. Biz Müslümanlar; “Allah’ın emri, Peygamberimizin kavli” diye evliliğe adım atarız. Böyle başlayıp Allah’ın ve Peygamberinin hiç istemediği şekilde düğün yapmak tutarsızlıktır. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara şehvetli sözler söylemeleri ve elfazı küfür (imanı tehlikeye atan sözler) içeren ya da İslam ahlakına uymayan şarkıları söylemeleri, mahremiyete/tesettüre dikkat etmeden eğlenmeleri dinimizce haramdır. Şu hususa da dikkat edilmesi elzemdir. Düğün yapıyorum diye bütün mahalle, gece geç saatlere kadar rahatsız edilmemelidir. Anlayışlı ve hassas olunmalı; hastaları, kederli olanları, istirahate ihtiyacı olanları düşünüp ona göre davranılmalı. Helal bir yuva kurmak istiyorsak, düğünlerde içki gibi haram içeceklerden ve israf ve gösteriş gibi durumlardan da uzak durmalıyız"

İslama göre şakalaşma ve eğlenme 

"İslâm’da eğlence yasaklanmamış sadece belirli ölçüler getirilmiştir, fakat, eğlenceler helal ve meşru şekilde olmalıdır. İbadetlerden engelleyerek, farzları terk ederek ve başkalarına rahatsızlık vererek eğlenmek doğru değildir. Kişinin helal ve meşru şekilde eğlenmesi, gülmesi, muhabbet etmesi onun takvasına zarar vermez. Çünkü örneğimiz Resûlullah (s.a.v.) yeri geldiğinde ashabıyla gülüşmüş, ziyafette bulunmuş ve deve yarışlarına katılmıştır. Düğünlerde mahremiyet hususuna dikkat etmek gerekir. Düğünlerdeki israf ve gösteriş çılgınlığı Müslüman’a yakışmaz. Günah olduğu bilinen bir eğlenceye katılmak caiz değildir. Mahremiyet ölçülerine aykırı düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmamalıdır. İman ve nikâh konularını eğlence aracı yapmaktan ve  inanç konularını şakaya konu etmekten sakınmak ve dini konularla alay edenlerin meclisinde oturmamak gerekir. Dinimizce haram olan şekillerde eğlenmekten sakınmak gerekir. Günahlarda mutluluk aramaktan da kaçınmak gerekir. Haramlar sınırlıdır, helaller ise sınırsızdır. Helallerle yetinmek esastır. Rabbim biz bütün Müslümanlara şakalarımızda, eğlencelerimizde ve tüm yaşantımızda buyruklarına uygun davranmayı nasip eylesin!

Sıradaki İslami sohbetler

 • Tövbe Niçin Nasib Olmaz Tövbe Niçin Nasib Olmaz Tövbe Niçin Nasîb Olmaz Kardeşlerim hepinize tavsiyem tefekkür ediniz tefekkurun hayatınızı duzene koymaya buyuk faydaları var gunde bir saat tefekkür imanınızı artırır hatalardan arınmanıza büyük faydaları var gunde bir saat tefekkür ediniz ve herkese tavsiye ediniz Tövbesi kabul olmayan günahlar Gercek tövbe nasıl edilir Allah kimlere tövbe nasip eder Tövbesi kabul olmayan 3 kişi Bilerek günah işleyip tövbe etmek Tövbe nedir Tövbe Etmenin Faydaları Tövbe çeşitleri
 • Mustafa Özcan Güneşdoğdu - Cürmüm ile geldim sana Mustafa Özcan Güneşdoğdu - Cürmüm ile geldim sana Sene 2002 bu ilahi benim dönüm noktam namaza baslamama sebep oldu.. yaş 36 çok şükür Rabbime bütün ümmet-i muhammede nasip olsun, Mustafa Özcan Güneşdoğdu Cürmüm ile geldim sana ilahi sözleri Ey rahmeti bol padişah Cürmüm ile geldim sana sözleri abdurrahman önül - cürmüm ile geldim sana sözleri Cürmüm ile geldim sana Sözleri Cürmüm ile geldim sana Sözleri kime ait Cürmüm ile geldim sana ilahisi
 • İslama Dönüş Hikayesi İslama Dönüş Hikayesi islami sohbete İhtiyacı olan herkese ulaştıralım İslamiyet bir hayatı nereden nereye taşır Allah a ve Peygambere uzak bir kalbin içindeki boşluklar nasıl doldurulur, yaralar nasıl tedavi edilir? Dünya bütün zevk ve eğlencelerini bir zehir gibi hayatın merkezine yerleştirirken, insan nasıl doğru yolu bulur
 • Muzaffer Yalçın - Seni Görmeyen Gözü Neyleyim Muzaffer Yalçın - Seni Görmeyen Gözü Neyleyim yorumsuz bir ses bir ilahi bu kadar güzel yorumlanıp söylenebilir harika gerçekten Muzaffer Yalçın Seni görmeyen gözü neyleyim sözleri Muzaffer Yalçın ilahileri Seni görmeyen gözü neyleyim Ya resulallah Seni görmeyen gözü neyleyim ilahisi seni görmeyen gözü neyleyim - mustafa sürmeli indir dur Muzaffer Yalçın Ilahileri indir SENİ Görmeyen Gözü Neyleyim Müziksiz Sözler içten ve insanı şiddetle sarsıp toparlıyor. Allah razı olsun emeği geçen herkesten.
 • 18 mart Cuma mesajları 18 mart Cuma mesajları 18 mart 2022 Cuma mesajları burada. beraat kandili sonrasi En güzel ve dualı Cuma mesajları yeni haftada da dini sohbet sitemizde aranıyor. Ramazanın habercisi olarak bilinen Berat Kandili ile de birbirinden anlamlı, hadisli söz ve mesajlar öne çıkıyor. Ellerin semaya yükseldiği bu özel geceye özgü Hayırlı Cumalar ve sözleri ile birlikte mesajlarını islami sohbet sitemizde derledik
 • Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün İlmi nedir, nasıl öğrenilir İslam Dîninde, En Büyük Âlimlerin Dahî Aklının Alamayacağı Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün ilmi, kısaca Allah ın istediği kullarına verdiği, durumların ve olayların arkasında bulunan gayb bilgilerini ve sırları bilme yetisi olarak tanımlanır. Kehf Suresinin 65. ayetinin içinde Hz. Hızıra Allah katında rahmet olarak ledün ilmi bahşedildiği söylenir
 • Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar dinle indir aramalar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Medine ye mp3 indir abdurrahman önül den uçun kuşlar medine ye sedat uçan uçun kuşlar medineye sözleri sedat uçan dan uçun kuşlar medine ye sedat uçan uçun kuşlar medineye mp3 indir uçun kuşlar medineye doğru Uçun Kuşlar İlahisi Uçun Kuşlar Medineye Müziksiz
 • Cemal Kuru Arafat Dağı Cemal Kuru Arafat Dağı Cemal Kuru Arafat Dağı dinle indir Yıllardır bu ilahi aynı hazla dinleniyor.Allah cemal kurudan razı ola. Arafat dağı ilahisini Arafat Dağı ilahisi sözleri Arafat dağının hikayesi Arafat Dağı Arafat Dağı indir Arafat Dağı Gönül Dağı Arafat dağı nedir Arafat dağı nerede ilahileri bizi kendimize getiriyorsunuz allah razı olsun hocam devam et hocam
 • 20 arkadaşlık hizmeti 20 arkadaşlık hizmeti En iyi arkadaşlık uygulamaları 2023 En iyi arkadaş bulma uygulaması En iyi arkadaşlık uygulamaları sohbet siteleri En iyi arkadaşlık siteleri ücretsiz ve uyelıksız türkiye de en çok kullanılan islami arkadaşlık uygulamaları Türk islami sohbet uygulamaları dini sohbet uygulamaları Ücretsiz dini arkadaşlık uygulamaları
 • Günümüzde yapılan ibadetler Günümüzde yapılan ibadetler Dün akşam benim için çok değerli bir dostum ile sohbet ederken aldığı bir eğitimde iki tip insan olduğundan birinin egoya hizmet eden, diğerinin ise bütüne hizmet eden olduğundan bahsetti