Müslüman Ölünce

Müslüman Ölünce

Etiketler Müslüman Ölünce cubbeli ahmet sohbetleri,Müslüman sohbet
islami sohbet Müslüman Ölünce
Kategori dini-sohbet
Bu İslami Sohbet Sayfasi 142 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Sohbet

Müslüman Ölünce Hakkında Detaylar

Ahmet Ünlü islami sohbet,cubbeli ahmet Hocadan Müslüman Ölünce Rûhu Çıktığı Zaman Yedi Kat Göklerde ve Daha Üzerinde Nelerle Karşılaşacağı Hakkında Tafsîlâtlı Bir Hadîs-i Şerîf,Müslüman Ölünce Rûhu Göklere Çıkarıldığı Zaman Hangi Ameli Sâyesinde Hangi Kapı Açılacak,Rabbim cennetinde ağırlasın hocam sizi. Allah razı olsun. Kalp gözümüzü açılmasına inşallah vesile olsun.

 

Müslüman Ölünce Yedi Kat Göklerde Nelerle Karşılaşacağı dini sohbet

Cübbeli Ahmet Hoca'dan islami sohbet

İnsan Beşikten son nefesine kadar 5 vakit namaz kılmış olsa dahi Allahın verdiği bir tane göz nimetine denk gelmez, Allah hepimize Rahmetiyle muamele eylesin, bir tane bile iyi amelimizden razı olsun inşaAllah

Son 5 dakikasında dünyadan koptum ..geleceğimi gördüm sanki duygularım tavan yaptı ..ağlamaklı korku değil sevinç değil tarif edemediğim birşey...mahçup olup haketmediğimiz halde Allah’ın rahmetiyle inşallah kurtulacağız

Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor: ''Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber'' demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.'' (Müslim, Zikir, Tirmizi, Daavat 128)

Allahım imanımızı arttır nefsimizi güzelleştir tövbelerimizi kabul et bizi yalnız kendine yaklaştır yalan dünya ya aldananlardan etme

Hz. Ali (r.a)’dan rivayetine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur;n“Bir kimse günde 100 defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin‘ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Ramuz- elhadis)

Cehennem üzeri Ayet ve Hadis ler:

Al-i İmran Suresi, 106. ayet: 
Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir).

Nisa Suresi, 56. ayet:
 Ayetlerimize karşı inkara sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

En'am Suresi, 27. ayet:
 Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık."

Araf Suresi, 41. ayet:
Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır. Biz zulme sapanları işte böyle cezalandırırız.

Araf Suresi, 44. ayet: 
Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: "Bize Rabbimiz'in vadettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun."

Araf Suresi, 50. ayet:
Ateşin halkı cennet halkına seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın." Derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkar edenlere haram (yasak) kılmıştır."

Tevbe Suresi, 35. ayet:
 Kıyâmet gününde, biriktirilen o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara: “İşte bunlar, kendiniz için biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Şimdi tadın bakalım o durmadan yığıp biriktirdiğiniz şeylerin cezasını!” denilecek.

Enbiya Suresi 100.ayet:
Onlar orada inim inim inleyecek, acı acı soluyacak ve azabın dehşetinden hiçbir şey duymayacaklardır.

Hac Suresi 19.ayet:
İşte bu iki grup, Rableri hakkında tartışmakta olan iki karşıt topluluktur: Kâfirlere cehennemde ateşten elbiseler biçilecek, başlarının üzerinden de kaynar su dökülecektir.

Hac Suresi 22.ayet:
Çektikleri ıstıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler, gerisin geriye onun içine itilecekler ve kendilerine: “Tadın bakalım bu yakıcı azabı!” denilecek.

İbrahim Suresi, 16. ayet:
Bu perişanlığın ardından cehennem azabı gelecek; orada onlara kanlı ve irinli su içirilecek.

İbrahim Suresi, 17. ayet:
Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azap olacak.

Mü'minun Suresi, 104. ayet:
Ateş onların yüzlerine vurup yakacak da, dudakları çekildiği için orada dişleri sırıtmış, suratları çirkin ve gülünç bir halde kalıverecekler.

Furkan Suresi, 12. ayet:
Cehennem onları uzak bir mekândan gördüğü zaman, onun öfkeyle nasıl gürlediğini ve nasıl korkunç homurtular çıkardığını duyacaklar.

Furkan Suresi, 13. ayet:
Zincirlerle elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin dar bir yerine tıkıldıkları vakit, hemen orada ölsek de kurtulsak diye helâk olmak için can atacaklar.

Furkan Suresi 34.ayet:
Bütün bunlara rağmen, yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar var ya; işte onlar inanç ve ahlâk bakımından en kötü durumda olan ve doğru yoldan en çok sapan kimselerdir.

Zümer Sûresi, 24.ayet:
Düşünün bakalım, kıyâmet günü elleri kelepçeli olduğu için kendini o en kötü azaba karşı ancak yüzüyle korumaya çabalayan kimse, hiç azaptan emin olan kimse gibi olur mu? O gün zâlimlere: “Dünyadayken kazandığınızın cezasını tadın!” denilir.


Fatır Suresi 37.ayet:
Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler: “Rabbimiz! Ne olur, bizi buradan çıkar ve dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızın yerine sâlih ameller işleyelim!” Allah da onlara: “Size, düşünüp öğüt alacak bir kişinin, düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı bir peygamber de gelmişti. O halde tadın azabı! Artık zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur” buyuracak.

Gaşiye Suresi, 4. ayet: 
Onlar, yanıp kavrulmak üzere kızgın bir ateşe girecekler.

Gaşiye Suresi, 5. ayet:
Kendilerine son derece sıcak bir su kaynağından içirilecek.

Gaşiye Suresi, 6. ayet: 
Yiyecekleri, yalnız zehirli ve kuru dikenli bir bitkiden ibaret olacak.

Gaşiye Suresi, 7. ayet: 
Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

Hümeze Suresi 5.ayet:
Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?

Hümeze Suresi 6.ayet:
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

Hümeze Suresi 7.ayet:
Bir ateş ki, acısı tâ gönüllere işleyip yakar.

Hümeze Suresi 8.ayet:
Bu ateş, bir daha asla çıkamayacakları halde onların üzerine kapatılıp kilitlenecek,

Hümeze Suresi 9.ayet:
Kendileri de elleri ve ayaklarıyla, uzatılmış sütunlara bağlı olarak!

Cehennem üzeri Hadisler

İbn-i Abbâs r.a. bir kişinin:

“Hiç şüphesiz Biz’im nezdimizde (onlar için demirden hazırlanmış) ağır bağlar, prangalar ve yakıcı bir ateş vardır. Boğaza duran bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır!” (el-Müzzemmil, 12-13) âyetlerini okuduğunu işitince, Rasûlullah S.a.v. Efendimiz’in düşüp bayıldığını haber vermişlerdir. (Beyhakî, Şuab, I, 522/917; Ali el-Müttakî, VII, 206/18644)

İbn-i Abbâs r.a.Resulullah S.a.v. buyurmuş :

“Cehennem zakkumundan bir damla Dünya’ya indirilecek olsa, bütün insanların yiyecek ve içecekleri ifsâd olurdu.”buyurmuştur.İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 52/34144.

Hasan-ı Basrî H.z.:

“Cehennemliklerden akan kan ve irinden bir kova Dünya’ya dökülse, yeryüzünde hiç kimse kalmaz, hepsi ölürdü.” buyurmuştur. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 52/34145)

Abdurrahman bin Yezîd şöyle anlatır:

“Atâ el-Horasânî Hazretleri ile birlikte gazâya çıkardık. Gecelerini namaz ile ihyâ ederdi. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtikten sonra çadırından bize seslenerek:

Ey Abdurrahman, ey filân, ey falan! Kalkın, abdest alın, namaz kılın! Şu geceyi ibadetle değerlendirmek ve şu gündüzde oruç tutmak; Cehennem’de kan ve irin içmekten ve demirden elbiseler giymekten daha kolaydır! Acele edin, acele edin! Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın!» der ve tekrar namazına devam ederdi.” (Bkz. Beyhakî, Şuab, IV, 528, V, 417; Ebû Nuaym, Hilye, V, 193; Ahmed, Zühd, s. 309)

Resulullah S.a.v buyurmuş :
“Cehennem ateşi, Cehennem ehlinin bazısının topuklarına, bazısının dizlerine, bazısının kuşak yerlerine, bazısının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.” (Müslim, Cennet, 32, 33)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
“Kıyâmet günü Cehennem ehlinin azâbı en hafif olanı, iki ayağının altına iki kor parçası konularak bunların tesiriyle beyni kazan ve güğüm gibi kaynayan kimsedir.”Buhârî, Rikāk, 51; Müslim, Îmân, 362-363; Tirmizî, Cehennem, 12
Bununla birlikte o, hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli bir azap görmediğini zanneder. Hâlbuki kendisi, Cehennemliklerin azâbı en hafif olanıdır.” (Müslim, Îmân, 364)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
Katâde r.a. şöyle demiştir:

“Bir kimse Cehennem’e sadece bir kovanın suya daldırılıp çıkarıldığı an kadar bile girse, bu bile çok büyük bir azaptır.” (İbn-i Ebi’d-Dünyâ, Sıfatü’n-Nâr, s. 108, no: 164)

Cehennemlikler, aynı şekilde Cenâb-ı Hakk’ın rahmet nazarına da nâil olamazlar. Ebû İmrân el-Cevnî şöyle buyurur:

“Allah Teâlâ bir insana nazar ederse, mutlakâ ona rahmet eder. Cehennem ehline de bakmış olsaydı, onlara da mutlakâ rahmet ederdi. Lâkin Cenâb-ı Hak onlara bakmayacağına hükmetmiştir.” (Ebû Nuaym, Hilye, II, 314)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
Cehennem’de azap gören bazı günahkârların hâllerini ise şöyle haber vermişlerdir:

“Mîrac gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu.

Ben:
Ey Cibrîl! Bunlar kimlerdir?» diye sordum.

Bunlar fâiz yiyenlerdir!» cevâbını verdi.” (İbn-i Mâce, Ticârât, 58)

Yine Rasûlullah S.a.v. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Mîrâc’a çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve sadırlarını tırmalayan bir topluluğa rastladım.

Ey Cebrâil! Bunlar kimlerdir?» diye sordum.

Bunlar, (gıybet ederek) insanların etlerini yiyen ve onların ırzlarına (şeref ve haysiyetlerine) dil uzatan kimselerdir cevabını verdi.(Ebu Davud, Edeb,35) 

Sıradaki İslami sohbetler

 • Mustafa Özcan Güneşdoğdu - Cürmüm ile geldim sana Mustafa Özcan Güneşdoğdu - Cürmüm ile geldim sana Sene 2002 bu ilahi benim dönüm noktam namaza baslamama sebep oldu.. yaş 36 çok şükür Rabbime bütün ümmet-i muhammede nasip olsun, Mustafa Özcan Güneşdoğdu Cürmüm ile geldim sana ilahi sözleri Ey rahmeti bol padişah Cürmüm ile geldim sana sözleri abdurrahman önül - cürmüm ile geldim sana sözleri Cürmüm ile geldim sana Sözleri Cürmüm ile geldim sana Sözleri kime ait Cürmüm ile geldim sana ilahisi
 • Tövbe Niçin Nasib Olmaz Tövbe Niçin Nasib Olmaz Tövbe Niçin Nasîb Olmaz Kardeşlerim hepinize tavsiyem tefekkür ediniz tefekkurun hayatınızı duzene koymaya buyuk faydaları var gunde bir saat tefekkür imanınızı artırır hatalardan arınmanıza büyük faydaları var gunde bir saat tefekkür ediniz ve herkese tavsiye ediniz Tövbesi kabul olmayan günahlar Gercek tövbe nasıl edilir Allah kimlere tövbe nasip eder Tövbesi kabul olmayan 3 kişi Bilerek günah işleyip tövbe etmek Tövbe nedir Tövbe Etmenin Faydaları Tövbe çeşitleri
 • İslama Dönüş Hikayesi İslama Dönüş Hikayesi islami sohbete İhtiyacı olan herkese ulaştıralım İslamiyet bir hayatı nereden nereye taşır Allah a ve Peygambere uzak bir kalbin içindeki boşluklar nasıl doldurulur, yaralar nasıl tedavi edilir? Dünya bütün zevk ve eğlencelerini bir zehir gibi hayatın merkezine yerleştirirken, insan nasıl doğru yolu bulur
 • 18 mart Cuma mesajları 18 mart Cuma mesajları 18 mart 2022 Cuma mesajları burada. beraat kandili sonrasi En güzel ve dualı Cuma mesajları yeni haftada da dini sohbet sitemizde aranıyor. Ramazanın habercisi olarak bilinen Berat Kandili ile de birbirinden anlamlı, hadisli söz ve mesajlar öne çıkıyor. Ellerin semaya yükseldiği bu özel geceye özgü Hayırlı Cumalar ve sözleri ile birlikte mesajlarını islami sohbet sitemizde derledik
 • Muzaffer Yalçın - Seni Görmeyen Gözü Neyleyim Muzaffer Yalçın - Seni Görmeyen Gözü Neyleyim yorumsuz bir ses bir ilahi bu kadar güzel yorumlanıp söylenebilir harika gerçekten Muzaffer Yalçın Seni görmeyen gözü neyleyim sözleri Muzaffer Yalçın ilahileri Seni görmeyen gözü neyleyim Ya resulallah Seni görmeyen gözü neyleyim ilahisi seni görmeyen gözü neyleyim - mustafa sürmeli indir dur Muzaffer Yalçın Ilahileri indir SENİ Görmeyen Gözü Neyleyim Müziksiz Sözler içten ve insanı şiddetle sarsıp toparlıyor. Allah razı olsun emeği geçen herkesten.
 • Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar dinle indir aramalar Abdurrahman Önül Uçun Kuşlar Medine ye mp3 indir abdurrahman önül den uçun kuşlar medine ye sedat uçan uçun kuşlar medineye sözleri sedat uçan dan uçun kuşlar medine ye sedat uçan uçun kuşlar medineye mp3 indir uçun kuşlar medineye doğru Uçun Kuşlar İlahisi Uçun Kuşlar Medineye Müziksiz
 • Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün İlmi nedir, nasıl öğrenilir İslam Dîninde, En Büyük Âlimlerin Dahî Aklının Alamayacağı Ledün İlmi Diye Bir şey Var mıdır Ledün ilmi, kısaca Allah ın istediği kullarına verdiği, durumların ve olayların arkasında bulunan gayb bilgilerini ve sırları bilme yetisi olarak tanımlanır. Kehf Suresinin 65. ayetinin içinde Hz. Hızıra Allah katında rahmet olarak ledün ilmi bahşedildiği söylenir
 • Cemal Kuru Arafat Dağı Cemal Kuru Arafat Dağı Cemal Kuru Arafat Dağı dinle indir Yıllardır bu ilahi aynı hazla dinleniyor.Allah cemal kurudan razı ola. Arafat dağı ilahisini Arafat Dağı ilahisi sözleri Arafat dağının hikayesi Arafat Dağı Arafat Dağı indir Arafat Dağı Gönül Dağı Arafat dağı nedir Arafat dağı nerede ilahileri bizi kendimize getiriyorsunuz allah razı olsun hocam devam et hocam
 • 20 arkadaşlık hizmeti 20 arkadaşlık hizmeti En iyi arkadaşlık uygulamaları 2023 En iyi arkadaş bulma uygulaması En iyi arkadaşlık uygulamaları sohbet siteleri En iyi arkadaşlık siteleri ücretsiz ve uyelıksız türkiye de en çok kullanılan islami arkadaşlık uygulamaları Türk islami sohbet uygulamaları dini sohbet uygulamaları Ücretsiz dini arkadaşlık uygulamaları
 • Günümüzde yapılan ibadetler Günümüzde yapılan ibadetler Dün akşam benim için çok değerli bir dostum ile sohbet ederken aldığı bir eğitimde iki tip insan olduğundan birinin egoya hizmet eden, diğerinin ise bütüne hizmet eden olduğundan bahsetti