Müslüman Ölünce

Müslüman Ölünce

Etiketler Müslüman Ölünce cubbeli ahmet sohbetleri,Müslüman sohbet
islami sohbet Müslüman Ölünce
Kategori dini-sohbet
Bu İslami Sohbet Sayfasi 753 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Dini Sohbet

Müslüman Ölünce Hakkında Detaylar

Ahmet Ünlü islami sohbet,cubbeli ahmet Hocadan Müslüman Ölünce Rûhu Çıktığı Zaman Yedi Kat Göklerde ve Daha Üzerinde Nelerle Karşılaşacağı Hakkında Tafsîlâtlı Bir Hadîs-i Şerîf,Müslüman Ölünce Rûhu Göklere Çıkarıldığı Zaman Hangi Ameli Sâyesinde Hangi Kapı Açılacak,Rabbim cennetinde ağırlasın hocam sizi. Allah razı olsun. Kalp gözümüzü açılmasına inşallah vesile olsun.

 

Müslüman Ölünce Yedi Kat Göklerde Nelerle Karşılaşacağı dini sohbet

Cübbeli Ahmet Hoca'dan islami sohbet

İnsan Beşikten son nefesine kadar 5 vakit namaz kılmış olsa dahi Allahın verdiği bir tane göz nimetine denk gelmez, Allah hepimize Rahmetiyle muamele eylesin, bir tane bile iyi amelimizden razı olsun inşaAllah

Son 5 dakikasında dünyadan koptum ..geleceğimi gördüm sanki duygularım tavan yaptı ..ağlamaklı korku değil sevinç değil tarif edemediğim birşey...mahçup olup haketmediğimiz halde Allah’ın rahmetiyle inşallah kurtulacağız

Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor: ''Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber'' demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.'' (Müslim, Zikir, Tirmizi, Daavat 128)

Allahım imanımızı arttır nefsimizi güzelleştir tövbelerimizi kabul et bizi yalnız kendine yaklaştır yalan dünya ya aldananlardan etme

Hz. Ali (r.a)’dan rivayetine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur;n“Bir kimse günde 100 defa ‘Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin‘ derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve Cennetin de kapısını çalmış olur” (Ramuz- elhadis)

Cehennem üzeri Ayet ve Hadis ler:

Al-i İmran Suresi, 106. ayet: 
Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir).

Nisa Suresi, 56. ayet:
 Ayetlerimize karşı inkara sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

En'am Suresi, 27. ayet:
 Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık."

Araf Suresi, 41. ayet:
Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır. Biz zulme sapanları işte böyle cezalandırırız.

Araf Suresi, 44. ayet: 
Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: "Bize Rabbimiz'in vadettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun."

Araf Suresi, 50. ayet:
Ateşin halkı cennet halkına seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın." Derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkar edenlere haram (yasak) kılmıştır."

Tevbe Suresi, 35. ayet:
 Kıyâmet gününde, biriktirilen o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara: “İşte bunlar, kendiniz için biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Şimdi tadın bakalım o durmadan yığıp biriktirdiğiniz şeylerin cezasını!” denilecek.

Enbiya Suresi 100.ayet:
Onlar orada inim inim inleyecek, acı acı soluyacak ve azabın dehşetinden hiçbir şey duymayacaklardır.

Hac Suresi 19.ayet:
İşte bu iki grup, Rableri hakkında tartışmakta olan iki karşıt topluluktur: Kâfirlere cehennemde ateşten elbiseler biçilecek, başlarının üzerinden de kaynar su dökülecektir.

Hac Suresi 22.ayet:
Çektikleri ıstıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler, gerisin geriye onun içine itilecekler ve kendilerine: “Tadın bakalım bu yakıcı azabı!” denilecek.

İbrahim Suresi, 16. ayet:
Bu perişanlığın ardından cehennem azabı gelecek; orada onlara kanlı ve irinli su içirilecek.

İbrahim Suresi, 17. ayet:
Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak, ona her yandan ölüm gelecek, oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azap olacak.

Mü'minun Suresi, 104. ayet:
Ateş onların yüzlerine vurup yakacak da, dudakları çekildiği için orada dişleri sırıtmış, suratları çirkin ve gülünç bir halde kalıverecekler.

Furkan Suresi, 12. ayet:
Cehennem onları uzak bir mekândan gördüğü zaman, onun öfkeyle nasıl gürlediğini ve nasıl korkunç homurtular çıkardığını duyacaklar.

Furkan Suresi, 13. ayet:
Zincirlerle elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin dar bir yerine tıkıldıkları vakit, hemen orada ölsek de kurtulsak diye helâk olmak için can atacaklar.

Furkan Suresi 34.ayet:
Bütün bunlara rağmen, yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar var ya; işte onlar inanç ve ahlâk bakımından en kötü durumda olan ve doğru yoldan en çok sapan kimselerdir.

Zümer Sûresi, 24.ayet:
Düşünün bakalım, kıyâmet günü elleri kelepçeli olduğu için kendini o en kötü azaba karşı ancak yüzüyle korumaya çabalayan kimse, hiç azaptan emin olan kimse gibi olur mu? O gün zâlimlere: “Dünyadayken kazandığınızın cezasını tadın!” denilir.


Fatır Suresi 37.ayet:
Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler: “Rabbimiz! Ne olur, bizi buradan çıkar ve dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızın yerine sâlih ameller işleyelim!” Allah da onlara: “Size, düşünüp öğüt alacak bir kişinin, düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı bir peygamber de gelmişti. O halde tadın azabı! Artık zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur” buyuracak.

Gaşiye Suresi, 4. ayet: 
Onlar, yanıp kavrulmak üzere kızgın bir ateşe girecekler.

Gaşiye Suresi, 5. ayet:
Kendilerine son derece sıcak bir su kaynağından içirilecek.

Gaşiye Suresi, 6. ayet: 
Yiyecekleri, yalnız zehirli ve kuru dikenli bir bitkiden ibaret olacak.

Gaşiye Suresi, 7. ayet: 
Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

Hümeze Suresi 5.ayet:
Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?

Hümeze Suresi 6.ayet:
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

Hümeze Suresi 7.ayet:
Bir ateş ki, acısı tâ gönüllere işleyip yakar.

Hümeze Suresi 8.ayet:
Bu ateş, bir daha asla çıkamayacakları halde onların üzerine kapatılıp kilitlenecek,

Hümeze Suresi 9.ayet:
Kendileri de elleri ve ayaklarıyla, uzatılmış sütunlara bağlı olarak!

Cehennem üzeri Hadisler

İbn-i Abbâs r.a. bir kişinin:

“Hiç şüphesiz Biz’im nezdimizde (onlar için demirden hazırlanmış) ağır bağlar, prangalar ve yakıcı bir ateş vardır. Boğaza duran bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır!” (el-Müzzemmil, 12-13) âyetlerini okuduğunu işitince, Rasûlullah S.a.v. Efendimiz’in düşüp bayıldığını haber vermişlerdir. (Beyhakî, Şuab, I, 522/917; Ali el-Müttakî, VII, 206/18644)

İbn-i Abbâs r.a.Resulullah S.a.v. buyurmuş :

“Cehennem zakkumundan bir damla Dünya’ya indirilecek olsa, bütün insanların yiyecek ve içecekleri ifsâd olurdu.”buyurmuştur.İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 52/34144.

Hasan-ı Basrî H.z.:

“Cehennemliklerden akan kan ve irinden bir kova Dünya’ya dökülse, yeryüzünde hiç kimse kalmaz, hepsi ölürdü.” buyurmuştur. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 52/34145)

Abdurrahman bin Yezîd şöyle anlatır:

“Atâ el-Horasânî Hazretleri ile birlikte gazâya çıkardık. Gecelerini namaz ile ihyâ ederdi. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtikten sonra çadırından bize seslenerek:

Ey Abdurrahman, ey filân, ey falan! Kalkın, abdest alın, namaz kılın! Şu geceyi ibadetle değerlendirmek ve şu gündüzde oruç tutmak; Cehennem’de kan ve irin içmekten ve demirden elbiseler giymekten daha kolaydır! Acele edin, acele edin! Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın!» der ve tekrar namazına devam ederdi.” (Bkz. Beyhakî, Şuab, IV, 528, V, 417; Ebû Nuaym, Hilye, V, 193; Ahmed, Zühd, s. 309)

Resulullah S.a.v buyurmuş :
“Cehennem ateşi, Cehennem ehlinin bazısının topuklarına, bazısının dizlerine, bazısının kuşak yerlerine, bazısının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.” (Müslim, Cennet, 32, 33)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
“Kıyâmet günü Cehennem ehlinin azâbı en hafif olanı, iki ayağının altına iki kor parçası konularak bunların tesiriyle beyni kazan ve güğüm gibi kaynayan kimsedir.”Buhârî, Rikāk, 51; Müslim, Îmân, 362-363; Tirmizî, Cehennem, 12
Bununla birlikte o, hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli bir azap görmediğini zanneder. Hâlbuki kendisi, Cehennemliklerin azâbı en hafif olanıdır.” (Müslim, Îmân, 364)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
Katâde r.a. şöyle demiştir:

“Bir kimse Cehennem’e sadece bir kovanın suya daldırılıp çıkarıldığı an kadar bile girse, bu bile çok büyük bir azaptır.” (İbn-i Ebi’d-Dünyâ, Sıfatü’n-Nâr, s. 108, no: 164)

Cehennemlikler, aynı şekilde Cenâb-ı Hakk’ın rahmet nazarına da nâil olamazlar. Ebû İmrân el-Cevnî şöyle buyurur:

“Allah Teâlâ bir insana nazar ederse, mutlakâ ona rahmet eder. Cehennem ehline de bakmış olsaydı, onlara da mutlakâ rahmet ederdi. Lâkin Cenâb-ı Hak onlara bakmayacağına hükmetmiştir.” (Ebû Nuaym, Hilye, II, 314)

Resulullah S.a.v. buyurmuş:
Cehennem’de azap gören bazı günahkârların hâllerini ise şöyle haber vermişlerdir:

“Mîrac gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu.

Ben:
Ey Cibrîl! Bunlar kimlerdir?» diye sordum.

Bunlar fâiz yiyenlerdir!» cevâbını verdi.” (İbn-i Mâce, Ticârât, 58)

Yine Rasûlullah S.a.v. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Mîrâc’a çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve sadırlarını tırmalayan bir topluluğa rastladım.

Ey Cebrâil! Bunlar kimlerdir?» diye sordum.

Bunlar, (gıybet ederek) insanların etlerini yiyen ve onların ırzlarına (şeref ve haysiyetlerine) dil uzatan kimselerdir cevabını verdi.(Ebu Davud, Edeb,35) 

Sıradaki İslami sohbetler

 • Gülüm sohbet Gülüm sohbet Gülüm yapma bana zülüm demiş Gülüm sohbet kullanicisi Gülüm net sohbet odaları Günümüzde insanların en çok tercih ettiği iletişim türleri arasında olan sohbet siteleri, gelişen teknoloji ile birlikte artık web ve mobil sohbet seçenklerini sunmaktadır. giren girmeeyne soylemekte güller içinde sohbet etmenin keyfi bambaşka güLü seven dikenine katlanirmi acaba
 • Yazılı islami Dini Sohbetler Yazılı islami Dini Sohbetler Yazılı islami Dini Sohbetler yazisiz sesli ve görüntulu islami sohbet dini chat odalari arasinda fark nedir,Dini Chat Siteleri son zamanlarin en yoğün islami sohbet kullanicisi yoğünlüğüna sohbetislam.com üzerinden karşilik verıyor tecrubeli admın kadromuzla ayri ayri islami kanallar ile her müslüman kullaniciya ayri hızmet vermektedir
 • Muslima evlilik sitesi Muslima evlilik sitesi müslim evlilik, müslüman, Müslüman Bay Arıyorum, müslüman bayanlarla tanış, müslüman evlilikMuslima evlilik sitesi Müslüman Evliliği isteyenler Muslima sohbet islam Müslüman erkek ve kadınların evlilik için en doğru adresdir,islami evlilikler için ayrıcalıklı bir site olarak gece gunduz kesintisiz sohbet imaniz tanıyoruz
 • Bursa islami çet sohbet Bursa islami çet sohbet Bursa islami çet sohbet Bursa İslami Sohbet Odaları, Bursa Arkadaşlık sitesi arayanlar için en doğrü adres ve en eski dini sohbet sitesi sohbetislam.com özenle hazirladiği, Bursa lı sohbet kullanıcılarına İslami sohbet edebilecekleri en güvenilir dini sohbet ortamı sunmaktadır
 • Görüntülü Sohbet Odaları Görüntülü Sohbet Odaları Bi gorundu Bi gorunmedi die eskıden evdekı antenleri ayarlardık artık elımızde cep telefonlari Görüntülü Sohbet Odaları aramaya başladık Omegle tv rastgele random chat omegla sohbet die google aramalari fir donuyor ne ayaksınız beyler bayanlar merdivenden kayanlar bu pastadan bızım payımız nerde işte geldık burdayız biz bu işte üstayız oan gore seocular start verildi
 • Dini Ve İslam Sohbet Dini Ve İslam Sohbet sizde biri En Seviyeli Dini Ve İslam Sohbet Odaları neresimi dedi Ovunmek Gıbı olmasin ama sohbetislam.com Sohbet Sitesiyle En İyi dini Chat Deniyimini Yaşamanız İçin Mobil islami sohbet Destekli Size En uygun dini sohbet odaları.olduğünu soyleyebılırım deneyın farkı gorun
 • Gençlere dini sohbet konuları Gençlere dini sohbet konuları Gençlere dini sohbet konuları Gençlere yönelik dini sohbetler, onların dini bilgilerinin artırılması, manevi hayatlarının güçlendirilmesi ve İslamı daha iyi anlamaları amacıyla düzenlenir. Bu sohbetlerde gençlerin ilgisini çekecek, onları düşündürecek ve dini yaşantılarına olumlu katkı sağlayacak konular ele alınır
 • Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek Dini sohbet ne demek islami Sohbet nedir, nasıl olmalıdır Evde Dini Sohbetler Yapmanın Fazileti Nedir ,Sohbetin önemi Dini sohbete nasıl başlanır,Dini Sohbet Eden Kişi İki Şeye Dikkat Etmeli
 • Dini Konularda Şaka Dini Konularda Şaka Dini konularda şaka yapmak yanlış mıdır,islami konularda espri yapmak dinden çıkarır mı ,Dini bir şeye gülmek ,Din İle Alakalı Espriye Gülmek
 • Sohbet Duasi Sohbet Duasi selamün aLeyKüm din kardeşlerim Dini Sohbet e Başlarken Ve islami sohbet Biterken Okuncak Dualari siz dini chat mudavinleri içinm islamisohbet sitemizde bir araya getirdik ümarim beğenirsiniz,dini sohbet, islami sohbet, dinisohbetler, dini chat, dini sohbet odalariSohbet Duasi - dini sohbet, islami sohbet, dinisohbetler, dini chat, dini sohbet odalari